Basketbal voor dummies

 De Ploeg

Een basketploeg bestaat uit 12 spelers, 1 head coach en 1 of 2 assistant coaches.
Tijdens de wedstrijd staan steeds 5 spelers op het veld. Het aantal spelerswissels is onbeperkt.
Er zijn 4 posities op het veld: (Point)guard, Forward, Power Forward en Center.

 Scores

  • Een "normale" score levert 2 punten op.
  • Een score van achter de driepuntlijn levert 3 punten op
  • Een vrijworp levert 1 punt op

1 Point 2 Points 3 Points

Basketball Court

 Wedstrijd

Een wedstrijd duurt 40 min. verspreid over 4 "quarters" van 10 min. Bij elke spelonderbreking (wanneer de scheidsrechter fluit of de bal buiten gaat) wordt de chrono gestopt. Na 20 min. of 2 quarters gaan de ploegen rusten.
De ploeg in balbezit heeft telkens 24 sec. (in totaal) om een doelpoging te ondernemen. De bal moet binnen de 8 sec.
over de middellijn in het aanvallende vak zijn. Wanneer de bal bij een doelpoging "de ring raakt", worden de 24 sec. herstart. Bij iedere fout of als de bal met de voet wordt afgestopt, worden de 24 sec. herstart.

Gelijke stand
Bij gelijke stand wordt er per 5 minuten doorgespeeld tot er een overwinnaar is.


 Terminologie

Een shot
Doelpoging.
  Een blok
Het foutloos afweren van een shotpoging terwijl de bal nog een opwaartse beweging maakt.
  Goaltending
Wanneer een blok wordt uitgevoerd maar de bal reeds in een dalende lijn is spreekt men van goaltending en wordt de korf goedgekeurd.
         

Verdedigende rebound
Indien de verdedigende ploeg de rebound neemt.

 

Aanvallende rebound
Indien de aanvallende ploeg de rebound neemt.

 

Assist
Beslissende pas van een speler naar een ploegmaat die resulteert in een score.

         

travellingtravel
(Loopfout) wanneer een speler in stilstand eerst een pas zet voordat de bal wordt gedribbeld of wanneer een speler méér dan 2 stappen zet zonder dribbel.

  Double Dribble Double dribble
Wanneer een speler bij het beëindigen van zijn dribbel, opnieuw start met dribbelen.
 

Time OutTime out
Wanneer de head coach 1 minuut rust aanvraagt om zijn ploeg tactisch bij te sturen. Er zijn 2 time outs in de 1ste helft en 3 in de 2de toegestaan.

         
Steal
Speler die de bal afneemt (steelt) van een rechtstreekse tegenstander.
  JumpballSpringbal
Wordt gefloten als zowel een aanvaller en een verdediger enkele seconden de bal vasthouden.
   

 Fouten

Iedere speler mag maximaal 4 persoonlijke fouten maken (wordt aangeduid op scorebord naast het nummer van de betreffende speler). Een speler met 5 persoonlijke fouten moet het veld verlaten en mag niet meer worden opgesteld. Hij wordt vervangen door een andere speler.
Een fout op een speler die een doelpogingonderneemt levert vrijworpen op (2 vrijworpen voor een fout op een tweepunter, 3 vrijworpen voor een fout op een driepunter). Een fout op een speler die geen doelpoging onderneemt levert een inworp op (aan de zijlijn of eindlijn) tenzij de andere ploeg reeds meer dan 4 ploegfouten heeft. Dan krijgt de ploeg van de foutief aangespeelde speler 2 of 3 vrijworpen naargelang de plaats waar de fout is gemaakt.
Wanneer in éénzelfde quarter, alle spelers van de ploeg samen 4 fouten (of meer) hebben, dan levert elke persoonlijke fout (ook op een speler die geen doelpoging onderneemt) 2 vrijworpen op.
Een speler kan ook een "aanvallende fout" (afb. 1) maken op een verdediger. Dit levert een inworp voor het verdedigende team op. Een speler of coach kan een "technishe fout" (afb. 2) rijgen (vb. voor protest). Dit levert 2 vrijworpen + balbezit voor de tegenstander op. Een speler kan ook een "vrijwillige of onsportieve fout" (afb. 3)krijgen. Ook dit levert 2 vrijworpen + balbezit voor de tegenstander op.

Offensive Foul Foul Technical Foul Unsportsmanlike
3 bezoekers onlineslide_it()

BBC AS Documenten

- > Medische Fiche 2020-2021

BBC AS Nieuwsbrief

- > Momenteel geen nieuwsbrieven

Volg ons ook op Facebook