Basketbasterminologie

Aberdeen Drills Balvaardigheidsoefeningen
Agility Drills Oefeningen die gericht zijn op snel en gemakkelijk bewegen van de voeten
Approach Step Snelle korte verplaatsing van verdediger naar aanvaller die in balbezit komt
Backdoor Beweging van de aanvaller die achter verdediger naar doel snijdt
Ball-you-basket Plaats van de verdediger tussen zijn aanvaller met bal en het doel
Ball-you-man Plaats van de verdediger op top van afgeplatte driehoek met als basishoekpuntenbal en zijn directe aanvaller zonder bal.
Baseline cut- off Verplaatsing van verdediger waarbij deze verhindert dat aanvaller-met-bal tussen hem en de eindlijn kan dribbelen
Boxing out Beweging van verdediger zodat deze, na shot van tegenstrever, tussen aanvaller en doel staat.
Clear out Beweging van aanvaller waarbij deze weg van bal snijdt om medeaanvallers vrije ruimte te geven.
Close out Snelle verplaatsing van verdediger naar aanvaller die bal ontvangt in shotpositie
Cross Over step Aanvallend voetenwerk waarbij speller met gekruiste stap vertrekt
Drive Snelle dribbel naar doel
Defensieve transitie Snelle overschakeling van aanval naar verdediging
Fake and Pass Schijnbeweging gevolgd door pass
Fakeshot Schijnbeweging van een shot
Filling the lanes Bij snelle tegenaanval het vullen door aanvallers van stroken in de lengte van het terrein om verdedigers over de volle breedte te kloppen
Follow through Het gestrekt houden van de arm na het shot, door de polsslag maakt de hand een hoek met de onderarm (pols ontspannen, vingers wuiven de bal na)
Front & Reverse Pivot Draaibeweging op de vaste voet (pivotvoet) in voor- en rugwaartse zin.
Front cut Het snijden voor de verdediger (vorm van give and go)
Full court Volledig veld
Give and go Het snijden van de aanvaller, na pass naar doel om de bal terug te krijgen
Grasping Het vastklemmen van de bal tussen de handen
Half court Half veld
Heel-Toe Stand van voeten (verdediger of shotter) waarbij hiel van ene voet ter hoogtestaat van tip van andere voet
In and out Beweging van aanvaller die zich vrijspeelt door eerst in en dan terug uit de bucket te lopen
Jump to the ball Snelle verplaatsing van verdedigers bij vertrek van pass, naar de bal toe.
Jumpstop Na dribbel of ontvangst van bal, het stoppen één tijd, voeten naast elkaar
Meet the ball Beweging van aanvaller naar de bal toe
Offensive transition Snelle overschakeling van verdediging naar aanval
Open step Aanvallend voetenwerk waarbij men met linkervoet naar links vertrek of met rechtervoet naar rechts
Outlet Pas om snelle tegenaanval te starten
Overheadpass Pass met twee handen, van boven het hoofd (voorkant)
Pistols (stance) Houding van verdediger weg van de bal wijzend naar bal en aanvaller
Point (stance) Houding van verdediger op aanvaller die dribbelt
Push pass Pass waarbij aanvaller bal met één hand naar mede-aanvaller duwt
Ready (stance) Houding van verdediger die klaar staat om op aanvaller met bal te verdedigen
Rear Cut Het snijden achter verdedigers na het geven van een pass (vorm van give and go)
Reverse dribbel Rugwaartse verandering van richting in dribbel
Shooting pocket Het wapenen van bal, ter hoogte van schouder, om te schotten
Sideline Push Verplaatsing van verdediger die probeert aanvaller met bal te dwingen naar de zijlijn te dribbelen
Speed Cut Beweging van de aanvaller die snel naar doel snijdt om pass te krijgen (vorm van give and go)
Split vision Periferisch zicht
Square up Beweging van aanvaller die, na ontvangst van de bal, onmiddellijk beide voeten naar doel richt (facing basket)
Step slide Beweging van verdediger op aanvaller die dribbelt: stappen met de eerste voeten schuiven met de tweede
Stick (Stance) Houding van verdediger op aanvaller die gestopt is met dribbelen
To stutter Snel ter plaatse trappelen
Swing and lead Beweging van verdediger die aanvaller die dribbelt, dwingt te veranderen van richting
Swing Step Beweging van verdediger op aanvaller met bal die verandert van richting, waarbij verdediger voorste been naar achter zwaait
Target Mikpunt bij vragen van bal
Triple threat position Houding waarbij aanvaller kan shotten, passen of driven
V cut Beweging van aanvaller die zich vrijspeelt in V-vorm

2 bezoekers onlineslide_it()

BBC AS Documenten

- > Medische Fiche 2020-2021

BBC AS Nieuwsbrief

- > Momenteel geen nieuwsbrieven

Volg ons ook op Facebook