Sportief Beleid

1. ONZE MISSIE

vzw BBC AS streeft ernaar een sportclub te zijn die voor iedereen in As (en onmiddellijke omgeving) de mogelijkheid biedt om aan basketbal te doen in competitieverband. De club richt zich tot jeugd en seniors, jongens/heren en meisjes/dames en focust vnl. op provinciaal niveau (ook al wordt een doorgroei naar een hoger niveau bij voldoende kwaliteit niet bij voorbaat uitgesloten).
De club streeft ernaar om niet alleen op sportief maar ook op sociaal, organisatorisch en commercieel vlak een gezond gestructureerde club te zijn tot voldoening van de spelers, de ouders van de jeugdspelers, de supporters, de sponsors en iedereen die de club een warm hart toedraagt.


2. ONZE VISIE

steunend op de volgende basisprincipes :

Uitstraling

Wij willen ťťn van de toonaangevende clubs zijn uit de regio, waarbij men zowel bij jeugd als bij de seniors basketbal kan uitoefenen onder een gepaste, gediplomeerde begeleiding.
Wij streven ernaar om met zoveel mogelijk door onszelf opgeleide jongeren in onze seniors-teams aan te treden.

Sportief

Wij streven ernaar om elke speler op zijn niveau maximaal te laten renderen. Dit houdt in dat we bij de jeugd de prioriteit duidelijk leggen bij de opleiding eerder dan bij de resultaten. Alleen voor de Jeugdbekerwedstrijden worden de sterkste ploegen samengesteld en gaan we voor de winst.
Bij het nastreven van de doelstelling van maximaal opleidingsrendement willen we tegelijkertijd het aspect ďontspanningĒ niet uit het oog verliezen ( zeker met de -12 jarigen).

Sociaal

Wij willen een familieclub zijn waar de jeugd een vaste basis heeft, waar hen op een kwalitatieve - en pedagogisch verantwoorde wijze technische vaardigheden worden bijgebracht, en waar elke speler de kans krijgt om zich te ontplooien volgens zijn/ haar talent, ambitie en mogelijkheden.
In dit kader bieden we als club verschillende competitieniveaus aan zodat iedereen aan zijn trekken kan komen.
Tot de leeftijd van 12 jaar is iedereen welkom en kan iedereen aansluiten. Aansluitingen op latere leeftijd worden bekeken in functie van open plaatsen in de bestaande ploegen, de aanwezige begeleidingsmogelijkheden (voor beginnelingen) en de gewenste versterkingen.
Wij nemen als club onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op en werken mee aan het promoten en het aanbieden van een gezonde vrijetijdsbesteding aan de jeugd.

Gezond

We willen een club zijn waar een gezond financieel beleid wordt gevoerd, met oog op het voortbestaan op lange termijn. Alvorens hogere sportieve doelstellingen na te streven dienen de financiŽle middelen voorhanden te zijn - geen financiŽle avonturen.
Wij streven naar een begroting in evenwicht, waar de opbrengsten voornamelijk bestaan uit subsidies, sponsorgelden en inkomsten van extrasportieve activiteiten, en waar de lidgelden niet hoger liggen dan strikt noodzakelijk.

Familiaal

Wij willen een familiale club blijven waar vriendschap en gezelligheid belangrijk zijn, waar er een band is tussen spelers, trainers, ouders en club die het loutere sportieve overschrijdt, waar iedereen bereid is om, indien nodig, een handje toe te steken.

Respect en samenwerking

In onze onderlinge relaties zijn respect en samenwerking sleutelwoorden.
Respect en samenwerking van bestuursleden voor en met elkaar.
Respect van de leden en trainers voor het bestuur en omgekeerd.
Respect van de speelsters voor hun trainers en omgekeerd.
Respect van ouders voor bestuur, trainers, speelsters en omgekeerd.
Samenwerking van alle betrokkenen om er samen iets van te maken.
Respect voor de tegenstrevers.
Respect voor de scheidsrechters.
Respect voor genomen beslissingen.
Respect voor het materiaal.
Respect voor andere culturen en anders-zijn.


3. ONZE AMBITIE

Seniors

Met onze Seniors Heren A-ploeg en Seniors Dames-ploeg hebben wij de sportieve ambitie om als amateurploeg binnen de aanwezige budgettaire beperkingen zo hoog mogelijk te spelen met een maximale inbreng van eigen opgeleide jongeren.

Jeugd

Met onze jeugd hebben wij de ambitie om voor elke leeftijdscategorie (waar mogelijk) competitie op provinciaal niveau aan te bieden en dit zowel voor jongens als meisjes.
Deze ploegen worden maximaal samengesteld met jeugd uit eigen rangen.

Algemeen genomen willen wij een kwalitatief sterke jeugdopleiding aanbieden die spelers die er het talent voor hebben in staat stelt om als senior te acteren in de A-ploeg en aan alle anderen op hun best mogelijke niveau. Hierbij mogen we het aspect ontspanning niet uit het oog verliezen, zeker bij de jongere leeftijdscategorieŽn.

2 bezoekers online


BBC AS Documenten

- > Medisch Attest - Seizoen 2023-2024
  - Enkel nodig voor :
      ·  Spelers geboren in 2005 en 2009 !
      ·  Bij eerste aansluiting !


BBC AS Nieuwsbrief

- > Momenteel geen nieuwsbrieven

Volg ons ook op Facebook