Vertrouwenspersoon

Omdat er helaas in onze maatschappij overal ongewenste omgangsvormen voorkomen en dus ook weleens in elke vereniging, vraagt Basketbal Vlaanderen dat elke club een vertrouwenspersoon aanstelt.
Hierbij de gegevens van onze vertrouwenspersoon en een woordje uitleg over haar functie in onze club.

De vertrouwenspersoon is iemand waarbij je terecht kan als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag in onze club.
Voor alle vragen en/of meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan je bij Hilde Heynickx terecht.

Wat is grensoverschrijdend gedrag ?

Het zijn zeker niet problemen van sportieve aard. Voor vragen of opmerkingen over het sportieve kan je op de eerste plaats terecht bij de betrokken coach, of indien je dat nodig acht bij het bestuur. Wat kan het dan bijvoorbeeld wel zijn?

  Pesten of gepest worden, machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten.
  Twijfels over het gedrag van de trainer, bijvoorbeeld zijn/haar aanwezigheid in de kleedkamer tijdens het douchen.
  Het gevoel hebben dat je omwille van je huidskleur, je geloof of je seksuele voorkeur er niet bij hoort.
  De wijze waarop er wordt omgegaan binnen de vereniging/team met spelers, ouders, vrijwilligers,...


Aarzel niet om vragen te stellen die je als moeilijk ervaart of als je bang bent dat er niet ernstig op gereageerd zal worden.
Hilde zal alle informatie strikt vertrouwelijk en anoniem behandelen.
Er worden geen stappen ondernomen waar de betrokkene het niet mee eens is.

1 bezoeker online


BBC AS Documenten

- > Momenteel geen documenten


BBC AS Nieuwsbrief

- > Momenteel geen nieuwsbrieven

Volg ons ook op Facebook