Updated : 22 July 2020

Gebruiksvoorwaarden Website

Algemeen

Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de bezoekers van de website www.bbcas.be

Inhoud

Deze website wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.
De vzw BBC AS geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.
De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.
Wanneer de vzw BBC AS verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, zal onmiddellijk overgaan worden tot verbetering of aanvulling.

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere internetsites. De vzw BBC AS kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze platformen, noch voor de producten of diensten die er aangeboden worden.

Akkoord

U gaat akkoord om de normale werking van deze website niet in het gedrang te brengen, noch om inbreuken te plegen op de integriteit van de website door middel van hacking, het wijzigen van informatie op de website, het voorkomen of beperken van toegang tot de website voor andere gebruikers, of andere.

vzw BBC AS behoudt zich het recht voor deze Disclaimer ten allen tijde aan te passen.

Gebruikers van deze website verklaren zich impliciet akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

2 bezoekers online


BBC AS Documenten

- > Medisch Attest - Seizoen 2023-2024
  - Enkel nodig voor :
      ·  Spelers geboren in 2005 en 2009 !
      ·  Bij eerste aansluiting !


BBC AS Nieuwsbrief

- > Momenteel geen nieuwsbrieven

Volg ons ook op Facebook